Magnus Simonsson

Magnus Simonsson

Webb-, lokaliserings- och Microsoft-specialist

Hej! Kul att du tittar förbi. Jag gissar att du är här för att du är på jakt efter en webbadministratör, SEO-specialist, Windows-tekniker, testare eller teknisk frilansöversättare. Jag har arbetat med översättning, webb, Windows och kvalitetssäkring i över 20 år. Du kan anlita mig som frilans för längre och kortare uppdrag. Jag finns i Göteborg, men kan även ta uppdrag på andra platser i Sverige. Du kan nå mig på mail@magnussimonsson.se.
Vänliga hälsningar
Magnus

Arbetslivserfarenhet

Datatjänst AB

Göteborg/Sverige
IT-konsult
2017 – nuvarande

Arbetar för närvarande som konsult åt Datatjänst AB, en liten webb- och översättningsbyrå med stor kompetens inom teknisk översättning, lokalisering, projektledning, webb och digital marknadsföring.

Microsoft Windows Internet and Content Experiences Team

Stockholm
Program Manager
2016 – 2017

Arbetade i 1,5 år som teknikansvarig, SEO-ansvarig och produktägare för MSN Sverige.

Mer information
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Optimerade MSN-webbplatsens struktur, navigering och nyhetskategorier.
 • Skötte alla tekniska kontakter med MSN:s nordiska innehållspartners och såg till att deras flöden – video, artiklar och bildspel via RSS/Atom/NewsML/JSON – fungerade korrekt.
 • Gjorde alla tekniska ändringar på den svenska MSN-webbplatsen, på startsidorna i Microsoft Edge och Internet Explorer och i MSN-apparna.
 • Planerade, genomförde och utvärderade alla A/B-tester och redaktionella experiment på MSN.se.
 • Gjorde all språklig och funktionell testning när Microsoft släppte nya versioner av Microsoft Edge, Windows Store, MSN-apparna och andra produkter.
 • Var SEO-ansvarig för Norden och jobbade kontinuerligt med sökmotoroptimering av MSN-webbplatsen.
 • Marknadsförde och drev trafik till Microsoft Store (Microsofts butik för appar, programvara och hårdvara), och arbetade med förbättra konverteringen av besökare till kunder.
 • Byggde många nya webbsidor på MSN.se, exempelvis horoskop, kampanj- och receptsidor.
 • Jobbade med MSN:s Facebook-sida, framförallt optimeringen av den automatiska publiceringen av nyhetsartiklar från MSN till Facebook.
 • Granskade tekniska specifikationer och gav feedback på nya funktioner i MSN-appar, i webbläsaren Edge och på MSN.se. Säkerställde att lokala behov tillgodosågs i produktplaneringen.
 • Gjorde all felsökning och buggrapportering för den svenska marknaden.
 • Gav teknisk support till MSN:s webbredaktörer.
 • Felsökte och åtgärdade problem med display-annonser, native content och tredjepartsvideospelare.
 • Gjorde dagliga webbanalyser och följde upp resultatet mot de KPI:er som användes. Vid behov skapade jag ad-hoc-rapporter i Adobe Analytics för djupare analys och drilldown.

Microsoft Windows.com Site Management Team

Stockholm
Site Manager
2008 – 2015

Arbetade i 7,5 år som webbansvarig för de nordiska Windows-webbplatserna.

Mer information
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Säkerställde att de nordiska Windows-webbplatserna hade korrekt information och var relevanta för de lokala marknaderna.
 • Byggde kampanjsidor och gjorde all lokal publicering på de nordiska Windows-webbplatserna.
 • Planerade, genomförde och utvärderade flera A/B-tester.
 • Översatte, anpassade och gjorde "trans-creation" av flera globala marknadskampanjer för Windows.
 • Gjorde all språklig och funktionell testning på de nordiska Windows-webbplatserna.
 • Var SEO-ansvarig för den svenska webbplatsen och jobbade kontinuerligt med sökmotoroptimering.
 • Marknadsförde och drev trafik till Windows-webbplatsen, samt optimerade konverteringen av besökare till kunder (CTA:er: uppgradera Windows, köpa ny Windows-dator, installera Windows-appar).
 • Byggde nya webbsidor på de nordiska Windows-webbplatserna, exempelvis landningssidor för lokala Windows-kampanjer.
 • Jobbade med att öka trafiken från sociala medier till Windows.com.
 • Granskade tekniska specifikationer och gav feedback på nya funktioner på Windows-webbplatsen. Säkerställde att lokala behov tillgodosågs i produktplaneringen.
 • Gjorde all felsökning och buggrapportering för den svenska marknaden.
 • Var Windows.com-teamets globaliseringsexpert. Jobbade med utvecklare, webbadministratörer, marknadsförare och skribenter och säkerställde att internationella behov tillgodosågs genom hela produktlivscykeln.
 • Producerade lokalt innehåll för den svenska Windows-webbplatsen. Jag skrev bland annat åtskilliga supportartiklar och hjälpguider, skapade Windows-teman och andra nedladdningsbara tillägg och spelade in supportvideofilmer.
 • Hanterade IE Add-ons Gallery för Sverige. Skapade och uppdaterade sök-plugins för Internet Explorer.
 • Migrerade stora mängder webbinnehåll från äldre webbplattformar till Windows-teamets nya plattform.
 • Gjorde innehållsanalyser och identifierade kundnöjdhetsproblem (CSAT) och problemområden där innehåll saknas (content gaps). Åtgärdade många problem genom ändringar.
 • Gjorde dagliga webbanalyser, mätte kampanjresultat och följde upp resultaten mot de KPI:er som användes på sajten. Vid behov skapade jag ad-hoc-rapporter i Adobe Analytics och vårt interna BI-verktyg (WinSight).

Microsoft Windows International Team

Stockholm
Program Manager
2000 – 2008

Arbetade i 7 år som Subsidiary Program Manager för Microsoft Windows-team.

Mer information
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Var Windows-produktteamens primära kontakt i det lokala Microsoft-kontoret för all information om kommande Windows-versioner. Kommunicerade regelbundet ut release-scheman, milstolpar, viktiga funktioner/förändringar och annan information till supportteam, marknadsteam och andra viktiga kontakter.
 • Granskade tekniska specifikationer för nya funktioner i Windows. Syftet var att på ett tidigt stadium identifiera eventuella problem/möjligheter för den lokala marknaden.
 • Var huvudkontakt i det lokala Microsoft-kontoret för eskalering av problem i alla Windows-produkter.
 • Hanterade alla tekniska betaprogram för Windows XP/Vista/7/Server/Service Packs i Norden. Säkerställde att viktiga nordiska kunder var med i betaprogrammen. Hanterade inkommande buggar och feedback från betatestare.
 • Producerade flera lokala personas-dokument för produktplaneringen av kommande Windows-versioner.
 • Godkände all ny terminologi och ansvarade för all språklig testning av svenska Windows-versioner.
 • Koordinerade och ledde ett litet testteam i över 1 år. Testteamet gjorde kompatibilitetstestning av nordiska tredjepartsprogram på Windows Vista.
 • Granskade och godkände alla pakettexter, etiketter, dokument, webbsidor och handböcker för nya Windows-produkter.
 • Gjorde alla in-country-tester för kommande Windows-versioner, alltså tester som krävde att man befann sig i Sverige för att kunna göra testerna korrekt.
 • Samlade in feedback och marknadsdata från Microsoft Support, Microsoft Product Marketing, lokala kunder, betatestare och andra Windows-användare.
 • Skapade lokalt innehåll i Windows-produkterna, exempelvis supportartiklar, bakgrundsbilder, Messenger-botar, sökmakron och nedladdningsbara Windows-teman.
 • Testade och kvalitetsgranskade alla Windows Live-tjänster och -produkter som exempelvis Hotmail, Messenger, Spaces, Writer, Mail, Photo Gallery och Movie Maker.

Microsoft Windows Localization Team

Dublin
Localization Engineer
1998 – 2000

Arbetade i 2,5 år som Software Localization Engineer för Microsoft Windows Localization Team.

Mer information
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Lokaliserade Windows 2000 (klient- och serverversionen) till svenska.
 • Hanterade och åtgärdade alla lokaliseringsbuggar i den svenska versionen, samt tusentals lokaliseringsbuggar i andra språkversioner.
 • I samråd med Microsofts språkspecialister och program managers bestämde jag all ny terminologi i Windows-produkterna.
 • Testade Windows 2000 genom self-hosting, stresstestning och ad-hoc-testning. Rapporterade många buggar.
 • Översätte pakettexter, supporttexter och marknadsföringstexter.
 • Hanterade automatöversättningen av Windows 2000-filerna.
 • Testade Windows-produktens internationalisering (I18N) och "localizability". Rapporterade buggar och åtgärdade dem i samråd med Microsofts utvecklingsteam i Redmond.
 • Testade och kvalitetsgranskade programvara, hjälpfiler, dokumentation och webbinnehåll.
 • Körde skript och gjorde handoffs till Engineering, till externa översättningsbyråer och till andra projektteam.
 • Utvecklade Visual Basic-program för generering av ordlistor och för tester av de översatta filernas formatering, fullständighet och konsekvens.
 • Lokaliserade andra Windows-produkter till svenska, exempelvis Internet Explorer, Windows Media Player, Internet Information Services med flera produkter.

L&H Mendez (tidigare Wordwork, numera Lionbridge)

Göteborg
Software Localizer
1996 – 1998

Arbetade i drygt 1,5 år som testare och programvarulokaliserare.

Mer information
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Lokaliserade flera större programvaror själv, exempelvis Microsoft Project 98, CorelDRAW! 7, CorelDRAW! 8 och Avantis CRM.
 • Undersökte och åtgärdade lokaliseringsbuggar i många olika produkter.
 • Testade program som exempelvis Windows 98, Office 97, Project 98, CorelDRAW! 7/8, IIS, Internet Explorer, Oracle Financials, Novell GroupWise och fler. Rapporterade buggar och följde upp med produkt- och lokaliseringsteam.
 • Översätte pakettexter, supporttexter och marknadsföringstexter.

A. Odén Statistiker

Göteborg
Software Developer
1994 – 1996

Arbetade i 2,5 år med programutveckling och databearbetning i Visual Basic och Access.

Mer information
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
 • Utvecklade ett omfattande registerprogram för Svenskt Register för Aktiv Uremivård (SRAU). Programmet inkluderade bland annat avancerade statistikfunktioner för beräkning av patientöverlevnad.
 • Vidareutvecklade och supporterade ovanstående registerprogram i över 10 år.
 • Bearbetade regelbundet data från det svenska registret och exporterade datamaterialet till det europeiska uremiregistret, till forskare, till läkare och till andra intressenter.
 • Bearbetade stora datamängder från Patientregistret åt Socialstyrelsen och utvecklade ett presentationsprogram för dessa data.

Utbildning

Magisterexamen i Informatik

Göteborgs Universitet
1996
Kompletterade min examen från systemvetenskapliga linjen med studier i Företagsekonomi och Informatik.
Visa examensbevis

Systemvetenskaplig linje

Göteborgs Universitet
1990 – 1994
Treårig systemvetenskaplig linje med inriktning mot programmering.
Visa examensbevis

Samhällsvetenskaplig linje

Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
1987 – 1990
Treårig samhällsvetenskaplig linje.
Visa avgångsbetyg

Kunskaper och kompetenser

Konsultprofil

98%

Översättning och programvarulokalisering

Expert, 15+ år
Jag har lokaliserat flera större programvaror som Windows, Windows Server, CorelDRAW! och Microsoft Project, men även många mindre program och projekt. Jag har även översatt teknisk dokumentation för Google, ABB, IFS, Vestas, Kuhn, SKF, Ahlsell, Schneider Electric, Oracle, Novell och andra teknikföretag.
90%

Webbadministration och webbanalys

Expert, 9 år
Jag jobbade som webbansvarig för de nordiska Windows-webbplatserna i ca 7,5 år och som teknikansvarig för MSN.se i 1,5 år. Jag har goda kunskaper om SEO, SEM, HTML5, XML, CSS, RSS, digital marknadsföring, konvertering och flera olika innehållshanteringssystem (CMS).
85%

Testning och kvalitetsgranskning

Mycket goda kunskaper
Jag har jobbat med testning och kvalitetssäkring i många år. Främst lokaliseringstestning, kompatibilitetstestning och manuell ad-hoc-testning av webbplatser, men även en del testautomation.

Fler kompetenser

Microsoft Innehållshantering SEO SEM HTML5 CSS3 XML
Internationalisering (I18N) Terminologi Bloggande Teknisk skribent Digital marknadsföring
E-handel Konverteringsoptimering Content Marketing Sociala medier Copywriting
Digital media Feeds (RSS, JSON, Atom och NewsML) Display-annonsering Bugghantering

IT-kunskaper

Ett urval av de programvaror jag arbetat med genom åren.

Kontakta mig

Magnus Simonsson

Jag är för närvarande tillgänglig för frilansuppdrag, projekt- eller tillsvidareanställning.

Jag kan hjälpa till med följande:

 • Teknisk översättning och lokalisering
 • Testning och kvalitetssäkring (QA)
 • Webbadministration och webbanalys
 • Produktion av innehåll/teknikinformation
 • Support och administration av Windows

Du når mig på mail@magnussimonsson.se och +46-725-10 40 22